Portfolio

Privacy Policy

Lees hier onze privacyverklaring

De Hoge Dennen Vastgoed > Privacy Policy

Deze Privacy Policy geeft de bezoeker van De Hoge Dennen (DHD) inzicht in Persoonsgegevens die van hem verwerkt worden bij een bezoek van onze website. Mochten er vragen rijzen over de inhoud van dit Privacy Policy neem dan contact op met Jaquelina Ditewig.

1. Algemeen

1.1. Deze Privacy Policy is van toepassing op de bezoekers van onze website waarvan DHD Persoonsgegevens verzamelt en/of verwerkt. Deze Privacy Policy regelt de verzameling en verwerking van de Persoonsgegevens door DHD.

1.2. DHD houdt zich te allen tijde het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen.

2. Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 De verwerking van Persoonsgegevens vindt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze plaats.

2.2 DHD maakt gebruik van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden
 op welke wijze onze website wordt gebruikt, om rapportages over het gebruik van onze
 website aan DHD te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie te kunnen 
 bieden. Google kan deze informatie door derden namens Google laten verwerken. Google 
 verstrekt deze informatie eveneens aan derden indien Google hiertoe wettelijk verplicht is. 
 DHD heeft hierop geen invloed. DHD heeft Google geen toestemming gegeven de 
 verkregen informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

2.3 DHD maakt verder geen gebruik van cookies.

2.4 DHD verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Unie.

3. Beveiliging van Persoonsgegevens

3.1. DHD neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

3.2. DHD bewaart uw Persoonsgegevens op servers in de Europese Unie.

4. Bewaartermijnen

DHD bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan op basis van wet- en regelgeving nodig is.

5. Vragen

Indien u vragen heeft dan kunt zich wenden tot DHD:

Adres: Slangenweg 30, 1251 RV Laren
E-mailadres: jaquelina@dehogedennen.com
Telefoonnummer: 035 6466010

6. Overige bepalingen

6.1. DHD behoudt zich het recht voor om dit Privacy Policy regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Privacy Policy is voor het laatst vastgesteld in mei 2018.

6.2. Indien een bepaling uit dit Privacy Policy in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.